22 Đường Số 5, Cư xá Nam Long, KP. 2, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

(08) 6266 0633 - 0982 221 422

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN SAM

Tin tức

THÔNG TƯ 29/2014/TT-BCT Ngày 30/09/2014 Của Bộ Công Thương

( 18-07-2016 - 08:35 AM ) - Lượt xem: 4973

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

 

THÔNG TƯ

 

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ,

hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ

và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013

của Chính phủ về quản lý phân bón

Xem chi tiết tại đây

 

(Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Xem chi tiết tại đây 

 

Next đối tác Prev đối tác